ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗ

Всички ремонти се извършват в България, с оригинални  или функционално еквивалентни части, внесени директно от производителя или друг производител и в случай на гаранционен ремонт, такъв е осигурен с гарантирано качество на обслужването.

Сервизното обслужване е само за техника закупени през нашият сайт.

Гаранцията на всички устройства за физически лица и юридически лица(фирма) е 1 години (12 месеца), а на батериите към устройствата – 6 месеца. 

Моля да се има предвид, че гаранционно ще се обслужват устройства само с оригинален софтуер. Такива с ръчно обновен софтуер, или познати още като „rooted“ – ще бъдат ремонтирани за сметка на клиента.

Гаранцията покрива хардуерните компоненти на продукта, както първоначално е доставен и не покрива следните позиции; Софтуер, допълнителни елементи, като аксесоари (зарядно устройство и кабели), дори ако са в пакета или се продават заедно с продукта. Гаранцията покрива труда и евентуалната замяна с функционално еквивалентни компоненти. Замяна на дефектирал модул с конструктивно и/или функционално превъзхождащ елемент става след доплащане определено от Куйк Маркетинг ООД. Дефектирането на компонент не е основание за гаранционна замяна, такава се извършва след установяване на невъзможност за отремонтиране /по преценка на Куйк Маркетинг ООД/

Гаранционни Условия

Уважаеми Клиенти,

Тези Гаранционни условия дефинират задълженията, които „Куйк Маркетинг“ ООД поема към своите клиенти и определят реда за предявяване на рекламации през гаранционния период на устройствата, съобразно действащите Закони и законови разпоредби в Република България. Това описание е разширен и пояснителен материал на гаранционните условия, отпечатани на гаранционните карти.

1.Гаранционен срок

Гаранционният срок е упоменат в гаранционната карта. Той започва от датата на получаване на стоката и гаранционната карта. За стока получена по куриер, за начална дата на гаранционния срок се приема датата на издаване на гаранционната карта. При евентуални възражения за началната дата в този случай, моля свържете се с вашия дилър във фирмата.

Забележка:При използването на куриерска компания за доставка на устройства до сервиза, разходите са за сметка на клиента.

2.Изисквания за приемане на продукти за гаранционно обслужване:

2.1 Продуктите се приемат само при наличие на пълната им окомплектовка и фабрична опаковка.
2.2 Продуктите се приемат само придружени от оригинал или копие на гаранционна карта.
2.3 Продуктите трябва да бъдат придружени от ясно и точно описание на дефекта, който е причина за рекламацията.

3. Задължения на сервиза:
При предявяване на рекламация, отговаряща на гаранционните условия сервизът е длъжен:

3.1 Да извърши необходимите действия за отстраняване на дефекта за своя сметка.
3.2 При невъзможност за отстраняване на дефекта, да извърши замяна на дефектния продукт, с друг от същия модел и със същите характеристики.
3.3 Когато същият продукт не е наличен в момента или е спрян от производство са възможни следните варианти:
3.3.1 Продуктът се подменя с такъв от друг производител, но с аналогични параметри с тези на рекламационния продукт.
3.3.2 Продуктът се подменя с такъв от същия производител, който замества спрения от производство или недоставяем рекламационен продукт.
3.3.3 Продуктът се оценява по текущата ценова листа или по пазарна стойност и на клиента се предоставя възможност да получи друг продукт за тази сума, да доплати за избран от него продукт или да получи обратно съответната сума.

4.Срок за гаранционно обслужване:

4.1 При предявяване на рекламацията в магазините на фирмата – 30 дни
4.2 При необходимост от изпращане на гаранционния продукт в оторизиран от производителя сервиз или липса на заместващ продукт, срокът в този случай е посочен в „Закона за защита на потребителя“.
4.3 Гореописаните срокове са задължение на сервиза, но сервизът не поема ангажимент за уведомяване на клиента за приключване на гаранционното обслужване.

Клиентите могат да се осведомяват за статуса на гаранционното обслужване на телефоните в местата, където са предявили рекламацията.

5. Получаване на продукти след гаранционно обслужване:

5.1 Продуктите, получени в магазина по куриер, се изпращат обратно,след като клиента се е осведомил по телефона за приключване на гаранционното обслужване и е дал указания с коя куриерска компания да му бъде върнат готовият продукт.

6. Отказ от гаранционно обслужване

6.1 При несъответствие на данните между записаното в гаранционната карта и продукта.
6.2 При липса на гаранционна карта или копие от нея.
6.3 При изтичане на гаранционния срок упоменат в гаранционната карта.
6.4 При опит за ремонт, модификация или промяна на техническите характеристики, неизвършени в сервиза .
6.5 При нарушаване на целостта на гаранционните лепенки, пломби и фабрични етикети, целящи предотвратяване на неоторизирана намеса.
6.6 При повреди настъпили при транспорт или в следствие на неподходящо съхранение, неспазване на указанията за експлоатация, описани в съпровождащата продукта документация, вследствие на неизправности в електрическата мрежа, токови удари, мълнии, незаземяване, механични деформации, небрежно боравене с техниката,нарушен външен вид, природни бедствия, неспазване на посочените по-долу изисквания към електрическото захранване.
6.7 Дефекти причинени от други модули и устройства, използувани съвместно с гаранционния продукт
6.8 Не се приемат за гаранционно обслужване продукти с лош външен вид, силно замърсени, заливани с течности или с видими механични увреждания (надирания, отчупвания, смачквания)
6.9 Дефекти или повреди в резултат от прилагане на прекомерна сила или използване на метални предмети върху сензорния екран (например ключове, пари в джобовете)
6.10 Устройствата, които са с премахнат или сменен IMEI в следствие на неправилна подмяна на софтуер, ако продуктът е отварян или ремонтирани от друг сервиз и гаранционните лепенки са премахнати.
6.11 Всички физически дефекти или повреди в резултат на неправилна експлоатация и поддръжка.
6.12 Щети причинени от потребителя (например: счупен екран, USB или слот за SIM карта/и).
6.13 Щети причинени от вода или влага.
6.14 Проблеми с екрана, поради неправилно използване (например жълто петно или петно/ивица причинени от притискане на екрана).

7. Описание на продуктите и техните елементи, които не са продукт на гаранционно обслужване:

7.1 Гаранцията на продуктите не се отнася до инсталация и настройка. Проблеми свързани с инсталиране и конфигуриране на софтуер се заплащат.

8. Други общи условия:

8.1 Дефектирането на елемент от даден продукт не е основание за замяна или връщане на сумата платена за него. Замяна се извършва, само при установяване на невъзможност да бъде ремонтирано устройството.
8.2 В случаите на повече от едно гаранционно обслужване, това не може да е основание за замяна на устройството или връщане на сумата, заплатена за него.
8.3 Първоначалния гаранционен срок се запазва, независимо дали продуктите са били ремонтирани или заменени.
8.4 Фирмата не носи отговорност за софтуерни пропуски на производителя във софтуерната версия на мобилния апарат, но при възможност я ъпдейтва. Не винаги всеки нов ъпдейт е по добър от предшестващия го. Възможно е след ъпдейт да се промени работата на телефона и издръжливоста на батерията.
8.5 Магазин DualSim.BG използва оригиналните спецификации на първичните модели на производителите и доставя упоменатите от тях модели със серийни номера. В случай, че производителят реши да промени някоя характеристика на даден модел на по-късен етап, магазин DualSim.BG не отговаря за тази промяна и не дължи замяна на съответното устройство. Обикновено такива промени са минимални, не се упоменават на кутията и ние няма как да разберем за тази промяна, за която отговорност носи самият производител. С покупката на устройство от нашия магазин, вие се съгласявате с тези условия.

Изтеглете: Формуляр за рекламация на дефектен продукт

Scroll to Top